Uitgevoerde opdrachten

Onderstaand de projecten die ik vanaf 2004 heb geleid:

12/2021 – Heden
Projectsecretaris Ministerie Justitie en Veiligheid

 • Projectsecretaris voor drie projecten op het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s

03/2020 – 01/2022
Gemeente Amsterdam afdeling Erfpacht & Uitgifte
Programmasecretaris en projectmanager

 • Programmasecretaris voor het programma Overstap Eeuwigdurende Erfpacht
 • Programmasecretaris voor het programma vernieuwing informatiesystemen E&U (NISE)
 • Projectmanager voor twee onderliggende projecten van het programma NISE. Eén project op het gebied van het verbeteren
  van de data en het andere project had  als doel een rekenmodule aan te schaffen en te implementeren.

07/2019 – 11/2019
Simba b.v. bouw theater
Consultant en Projectmanager.

 • Een inventarisatie gedaan voor de bouw van een theater en het inregelen van de organisatie.
 • Een PID en projecteindrapport opgeleverd.
 • Aanbevelingen gedaan voor het vervolg traject. Mede door mijn inbreng heeft de opdrachtgever
  besloten niet door te gaan met de realisatie.

10/2018 – Heden
Meerlanden N.V.
Consultant omwonenden.

 • Als eerste en onafhankelijk  aanspreekpunt fungeren voor de omwonenden van Meerlanden.
 • Inventariseren van vragen en bezwaren die bewoners hebben naar aanleiding van de geplande uitbreiding en vernieuwingen
  die zij willen gaan doorvoeren op hun terrein.
 • (desgewenst anoniem) Verslaan van de gesprekken en rapporteren aan Meerlanden

03/2018 – Heden
NOCON Remediation b.v.
Het op ad-hoc basis verlenen van technische ondersteuning bij het plaatsen van grondboringen, het maken
van boorbeschrijvingen en het nemen van bodemmonsters in opdracht van verschillende waterschappen.
Het assisteren bij het verrichten van mechanische boringen in vervuilde bodem.

12/2017 – 10/2018
Project Merlehoven Project- en bewonersconsultant 

 • Het meenemen van de bewoners gedurende het project
 • Afhandelen van klachten en vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen.
 • Het overbrengen van de opmerkingen en bevindingen van de bewoners naar de gemeente Heemstede en het geven van advies.

09/2017 – 12/2017
Anders Inzamelen. Project- en bewonersconsultant Gemeente Amstelveen

 • Schriftelijk, telefonisch en persoonlijk afhandelen van vragen en klachten van bewoners.
 • Afhandelen ingediende zienswijzen.
 • Bewoners te woord staan tijdens inloopavonden.
 • Rapporteren en signaleren van knelpunten en het geven van advies aan bewoners en gemeente.

01/2017 – 08/2017
Winst uit je afval. Project- en bewonersconsultant Meerlanden en Gemeente Haarlemmermeer

 • Uitvoeren van de functie recyclecoach. Werkzaamheden: Begeleiden van bewoners uit de proefgebieden tijdens het veranderingsproces; Voeren van gesprekken met bewoners, klachten afhandelen, uitleg geven en hun ideeën en punten meenemen richting Meerlanden en Gemeente; Pro-actief bewoners benaderen.
 • Opzetten van de functie afvalcoach en het maken van de functiebeschrijving.
 • Naar aanleiding van mijn waarnemingen en bevindingen geef ik consult aan Meerlanden en Gemeente.
 • Spil tussen politiek, contractbeheer, uitvoering en bewoners.

12/2016 – april 2017
Persoonlijke  landelijke verkiezingscampagne van een Tweede Kamer lid

 • Opstellen van een projectplan.
 • Uitwerken details.
 • Maken van een planning.
 • Afstemmen met opdrachtgever en aansturen van projectmedewerkers en vrijwilligers.
 • Bewaken van deadlines.

10/2015 – 01-2016
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) advies en beheer particuliere klanten

 • Advies- en beheertraject opzetten voor particuliere klanten.
 • Betrokken disciplines: Compliance, Juridische Zaken, Business, Communicatie, Marketing, Sales en toetsingscommissie.
 • Project opgestart, processen ingeregeld en ontwikkelde werkwijze voorgelegd aan toetsingscommissie.

7/2015 – 01/2016
AOV Koppeling Salarispakketten

 • Budget EUR 300.000,00 – 500.000,00 (externe bouwkosten).
 • Ontwikkelen van een systeem om salarismutaties geautomatiseerd door te geven aan de verzekeraar.
 • Betrokken disciplines: Programma Nieuwe Generatie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (NGA), IT&Change (IT&C), externe softwareleverancier, Inkoop en contractmanagement, Functioneel Beheer, Business.
 • Project consult gedaan, project mandaat opgeleverd en project opgestart, leveranciers geselecteerd en aanvragen offertes.

7/2014 – 01/2016
AOV Adviestool

 • Budget EUR 145.000,00 (excl. Interne kosten).
 • Ontwikkelen van een tool waarmee onze tussenpersonen de klant mee kan nemen door een AFM-proof adviestraject voor een AOV. Met deze tool kan de adviseur op een moderne manier contactleggen met de klant: (video) chatten, advies geven, formulier invullen en rapport opleveren.
 • Betrokken disciplines: I&O, veiligheidszaken, externe software leverancier, Sales, Marketing, Functioneel Beheer, Communicatie, Business.
 • Project consult gedaan, project mandaat opgeleverd en project opgestart, tool ontwikkeld en opgeleverd en intern in productie genomen.

03/2014 – 07/2014
Afbouw bestaande systemen i.v.m. conversie

 • Onderdeel programma Nieuw Generatie AOV, Deelproject onder het conversieprogramma. Het afbouwen en uitfaseren van de oude systemen.
 • Betrokken disciplines: Functioneel Beheer, IT (intern en extern), Business en centraal programma.
 • Project tijdelijk overgenomen. Opnieuw opgestart, Project Initiatie Document (PID = plan van aanpak) opgeleverd.

03/2014 – 07/2014
Conversie grote AOV portefeuille naar nieuw systeem

 • Onderdeel programma NGA. Deelproject onder het conversie programma.
 • Het oplossen van foutmeldingen bij proefconversies t.b.v. de uiteindelijke conversie.
 • Betrokken disciplines: Business, IT, Functioneel Beheer, Centrale programma en externe leverancier.
 • Project tijdelijk overgenomen van NGA Projectmanager. Veel uitval weggewerkt.

04/2014 – 07/2014
Herziening Langdurige Zorg

 • Budget EUR 450.000,00.
 • Ziektekosten. N.a.v. wettelijke wijzigingen kwamen er nieuwe onderdelen van gezondheidszorg over naar de zorgverzekeraars.
 • Betrokken disciplines: Business, Medisch, IT, Beleidsbepalingsinstanties, Functioneel Beheer.
 • Projectconsult gedaan, projectmandaat opgeleverd, project opgezet en PID opgeleverd.

01/2014 – 04/2014
Logische toegangs-beveiliging Pegasus

 • Budget EUR 30.000,00
 • Ziektekosten. Verbetering van de beveiliging van het ziektekostenprogramma van deze maatschappij in samenwerking met een andere ziektekosten verzekeraar.
 • Betrokken disciplines: Business, Functioneel Beheer, IT (in- en extern). Project overgenomen wegens reorganisatie. Tijdig en conform opdracht opgeleverd.

11/2013 – 2/2014
Upgrade eWS (HR Personeelsprogramma)

 • Budget EUR 350.000,00.
 • Programma waarmee personeel mutaties aan HR door kunnen geven en waarin HR mutaties door kan voeren. Met externe partij de upgrade van het selfservice programma doorvoeren.
 • Betrokken disciplines: Externe leverancier, business, IT (intern en extern), Functioneel Beheer, Testmanagement.
 • Project overgenomen, voortgang en planning met externe leverancier en intern afgestemd, en project overgedragen.

9/2013 – 7/2014
a.s.r. Leven aansluiten op KKVtool in Cordys

 • Budget EUR 120.000,00 (IT budget).
 • Onderdeel Leven aansluiten op een maatschappij breed management informatiesysteem t.b.v. het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV).
 • Project overgenomen, stand van zaken geïnventariseerd, tussentijds projectconsult gedaan en hernieuwde start gemaakt. Project in afrondingsfase overgedragen.

01/2013 – 03/ 2013
Model 3 Commissie de Ruiter voor alle labels van de maatschappij 2012

 • Budget EUR 300.000,00.
 • Project initiatie uitgevoerd en vervolgens overgedragen.
 • Betrokken disciplines: Business, Actuariaat, IT, Juridische Zaken, Compliance, Communicatie, Product management, Functioneel beheer.

01/2012 – 01/2013
Model 3 Commissie de Ruiter voor alle labels van de maatschappij 2011

 • Budget EUR 1.200.000,00 / 9.400 uur.
 • Versturen van ruim 600.000 modellen 3 naar klanten met een beleggingsverzekering over het jaar 2011. Voor één label gebeurde de verzending nog handmatig en is in zijn geheel geautomatiseerd. Veel zaken aangepast om rekenkundige uitval van modellen te voorkomen. Ook voor andere labels automatiseringsslagen gemaakt, verbeteringen in de modellen doorgevoerd en de kwaliteitscontroles aangescherpt.
 • Betrokken disciplines: Business, Actuariaat, IT, Juridische Zaken, Compliance, Communicatie, Product management, Functioneel beheer.
 • Project succesvol opgeleverd. Uitval verkleind en zeer veel geautomatiseerd, bezuinigingen doorgevoerd en ruim 600.000 modellen verzonden.

05/2011 – 01/2012
Model 3 Commissie de Ruiter voor alle labels van de maatschappij 2010

 • Budget EUR 1.100.000,00 / 9.000 uur
 • Versturen van zo een 700.000 modellen 3 naar klanten met een beleggingsverzekering over het jaar 2010. Het project bevatte het verder automatiseren van de processen, het verbeteren van de rekenkundige kwaliteit, de inhoudelijke kwaliteit en de duidelijkheid van de teksten, het rekenkundig corrigeren van de uitgevallen overzichten en het terugdringen van uitval in de toekomst. Project halverwege overgenomen.
 • Betrokken disciplines: Business, Actuariaat, IT, Juridische Zaken, Compliance, Communicatie, Product management, Functioneel beheer.
 • Project succesvol opgeleverd. Processen geautomatiseerd, uitval weggewerkt, aanpassingen ter voorkoming uitval doorgevoerd en ruim 700.000 modellen verstuurd.

04/2011 – 07/2011
Keurmerk klantgericht verzekeren

 • Het behalen van het KKV voor Leven van de desbetreffende maatschappij. Het opleveren van communicatie dragers voor klanten, ontwikkelen van interne processen en protocollen, het maken van vragen en antwoorden (Q&A’s).
 • Betrokken disciplines: Business, IT, Communicatie, Keurmerk, Juridische zaken, Compliance, Medische afdeling, Centraal overleg alle labels.
 • Bij overname tussentijdse evaluatie uitgevoerd, advies uitgebracht voor vervolgtraject en project nieuw leven ingeblazen. Verschillende protocollen, beschrijvingen, documenten en automatiseringen opgeleverd. Project overgedragen.

12/2010 – 05/2011
Integratie dochter Leven in moeder Leven

 • Project halverwege overgenomen. De dochteronderneming verhuizen naar standplaats moederonderneming en integreren. Inclusief het planmatig aanpakken van de achterstanden in verwerking. Begeleiding na integratie en verhuizing.
 • Betrokken disciplines: Business, IT, Facititair, Juridische zaken.
 • Project tijdig en conform opdracht opgeleverd.

08/2010 – 02/2011
Splitsing kosten bemiddelaar

 • Volgens het Verbond van Verzekeraars moest de maatschappij de kosten van de bemiddelaar op het jaaroverzicht (model 3 Commissie de Ruiter) anders tonen. Deze kleine optische aanpassing had achter de schermen grote gevolgen.
 • Betrokken disciplines: Business, Actuariaat, IT, Communicatie, Juridische zaken, Compliance.
 • Kosten en overzicht aangepast. Bijbehorende communicatie opgeleverd.
 • Project tijdig en conform opdracht opgeleverd.

10/2009 – 12/2010
Communicatie compensatie beleggingsverzekeringen

 • Onderdeel programma. Het ontwikkelen van communicatie (brochures, brieven, Q&A’s) voor klanten die onder de compensatieregeling vallen en het managen van hun verwachtingen. Centrale afstemming met alle labels van de moederonderneming.
 • Betrokken disciplines: Communicatie, Centrale programma, Juridische Zaken, Compliance, consumenten panel/onderzoek, Actuariaat, Product management, Printing en Enveloping.
 • Brochures en brieven ontwikkeld. Na integratie dochteronderneming in moederonderneming, project overgedragen aan centrale programma.

08/2008 – 09/2009
Compensatie beheerskosten

 • Klanten die volgens de algemene voorwaarden te veel kosten betaalden zijn gecompenseerd (in totaal voor EUR 10.000.000,00).
 • Betrokken disciplines: Business, IT, Actuariaat, externe klant, Compliance, Communicatie, Juridische Zaken, Product management.
 • Klanten gecompenseerd, algemene voorwaarden aangepast, communicatie richting externe klant en particuliere klanten.

01/2009 – 04/2009
Kwaliteitsmanagement Compensatie Beleggingsverzekeringen

 • Onderdeel programma Compensatie Beleggingsverzekeringen. Op zetten kwaliteitsmanagement.
 • Betrokken disciplines: Centrale programma, Compliance, RvB, Juridische Zaken.
 • Kwaliteitsplan opgeleverd.

10/2007 – 02/2009
Programma management Transparantie/ Wet en Regelgeving projecten

 • Onderdeel programma. Werkzaamheden: Rapporteren aan MT over voortgang van alle Transparantie en wet- en regelgeving projecten. Dagelijks overleg met betrokken team- en projectmanagers. Vertegenwoordigen van dochteronderneming bij PMO moederonderneming. Voortgang en aanpak bespreking.
 • Werkzaamheden: Rapporteren aan MT over voortgang van alle Transparantie en wet- en regelgeving projecten. Dagelijks overleg met betrokken team- en projectmanagers. Vertegenwoordigen van dochteronderneming bij overkoepelend programma overleg moederonderneming. Voortgang en aanpak bespreking.
 • Betrokken disciplines: Centrale programma, Directie dochteronderneming, Compliance, Juridische Zaken, onderliggende projecten.

5/2007 – 10/2007
Model 3 Commissie de Ruiter

 • Ontwikkelen van een financieel jaaroverzicht op polis niveau voor beleggingsverzekeringen conform de eisen van Commissie de Ruiter.
 • Betrokken disciplines: Business, Juridische Zaken, Compliance, Actuariaat, IT, Communicatie.
 • Project Initiatie Document geschreven, project in gang gezet en overgedragen.

5/2004 – 9/2004
Interne Controle Leven afdeling

 • Afdelingsproject. Voorstellen doen voor optimalisatie interne controle.
 • Betrokkenen: Business en stafafdeling afdeling Leven.
 • Conform opdracht voorstellen gedaan en aanbeveling gegeven.

 

Bovenstaande projecten heb ik uitgevoerd in opdracht van Meerlanden, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Heemstede, L. de Lange n(Tweede Kamer lid), Nocon Remediation, Falcon Leven, Interlloyd Leven, De Amersfoortse Leven – ziektekosten en AOV, a.s.r, Fortis, Fortis Verzekeringen en Fortis ASR.